پسری که فقط مکمل دام می خورد!!

برخی از مردم مزاج غذایی انها با بقیه متفاوت است و این دسته از اشخاص اگر یک روز غذایی دیگری را میل کنند، قطعا معده انها در هضم ان به مشکل خورده و راهی بیمارستان خواند شد، شما برای بازید این نوع مکمل و آشنایی بهتر با غذاهای دام به  آراد برندینگ مراجعه کرده تا سطح اطلاعات خود را بالاتر ببرید.

برای خرید دام طیور ابتدا به سفیدی و تازگی آن دقت نموده و به خوبی نگاه کنید که محصولی اضافه با آن قاطی نشده باشد، جدیدا اشخاص سود جو مکملهای ناقصی را وارد بازار نموده که باعث آلودگی گوشت گاو و خون آنها می گردد.

استفاده از پودر دام بسته بندی و ادغام ان با مکملهای دیگر برای گاوهای بالغ مناسب بوده و پیشنهاد می گردد که به گوساله ها از این نوع محصول ندهید، زیرا معده انها هنوز به درجه ای نرسیده که توان هضم این مکمل را داشته باشد.